Vreeland

Home > Inwoners > Vreeland

Vreeland

Wijkinformatie en wijknieuws voor de inwoners van wijk Vreeland.

Groenkalender

Overzicht van groenwerkzaamheden in de gemeente.

Nu de groenkalender bekijken

Gebiedswethouder

  • Jeroen Willem Klomps

Gebiedsregisseur

  • Olivier de Jonge Oudraat

Burgerparticipatie

Lees bij Burgerparticipatie hoe u kunt bijdragen aan de veiligheid in uw omgeving via WhatsApp-groepen en buurtsignaleringsteams.

WhatsApp-groep

Kijk op www.buurtpreventiestichtsevecht.nl of er een WhatsApp-groep bij u in de wijk is en meld u aan.

Buurtsignaleringsteam

Nog niet aanwezig. Wilt u een signaleringsteam oprichten voor Vreeland, neem dan contact op met team Openbare Orde en Veiligheid via info@stichtsevecht.nl.

Bewonersgroepen

Wijknieuws & ontwikkelingen

Geen nieuws maar misschien wel wegwerkzaamheden. Zie www.stichtsevecht.nl./wegwerkzaamheden

  • 19 september inloopbijeenkomst omgekeerd inzamelen

    13 september 2018 - Op 19 september vindt de 2e inloopbijeenkomst plaats voor de locaties van de ondergrondse containers voor restafval in Vreeland en Loenersloot. De bewoners van deze twee kernen zijn van harte welkom vanaf 16:00 – 20:00 uur in het Dorpshuis van Vreeland, Fetha 16.

  • Nieuwbouwproject CSV Vreeland

    13 februari 2017 - Door de bouw van de samenwoonschool Vreeland is het gebouw van de christelijke school overbodig geworden en afgebroken. Het terrein wordt herontwikkeld naar woningbouw. Dit plan gaat uit van de bouw van 12 grondgebonden woningen in de sociale koopsector.

  • Nieuwbouwproject Vreeland Oost

    13 februari 2017 - Aan de oostzijde van Vreeland vertrekt een bomenrooibedrijf. Op dit terrein worden ongeveer 60 woningen in de vrije sector gebouwd. Aan de noordoostzijde wordt tevens een haven aangelegd voor 60 aanlegplaatsen. Stand van zaken: de ontwikkelaar is gestart met het opruimen van het bedrijfsterrein. Ook staan de kavels met woningen in de verkoop.