Veiligheid & veiligheidsmonitor

Home > Inwoners > Veiligheid & veiligheidsmonitor

Veiligheid & veiligheidsmonitor

Stichtse Vecht wil dat bewoners en bezoekers zich veilig voelen. Voor verhoging van de veiligheid werkt de gemeente samen met politie, brandweer, jongerenwerkers, wijkmanagers en inwoners.

Veiligheidsmonitor

Inwoners van Stichtse Vecht waarderen het woonklimaat, leefbaarheid en de veiligheid in hun buurt nog steeds met een ruime voldoende.

9 op de 10 inwoners geven aan tevreden te zijn in zijn of haar buurt. De woonomgeving en leefbaarheid worden gewaardeerd met een rapportcijfer 7,5. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde. Het veiligheidsgevoel is vergelijkbaar met 2014. Inwoners gaven toen een 7,4 als rapportcijfer. Nu is dat een 7,1. Dit zijn enkele uitkomsten uit de Rapportage Monitor Veiligheid en Leefbaarheid 2017 die openbaar is gemaakt.

In een 1e reactie zegt burgemeester Marc Witteman tevreden te zijn met de uitkomsten. 'Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat inwoners in het algemeen positief oordelen over het woonklimaat, de leefbaarheid en de veiligheid in hun buurt, maar ook dat er voor ons nog werk aan de winkel is.'

Integraal Veiligheidsplan

Om Stichtse Vecht nog veiliger te maken, heeft de gemeente een Integraal Veiligheidsplan opgesteld. Dit plan laat zien hoe we de komende jaren samen met bewoners, ondernemers en de veiligheidspartners samenwerken om de veiligheid nog verder te vergroten.