Uitkering

Home > Inwoners > Werk en inkomen > Uitkering

Uitkering

Als u te weinig inkomen heeft komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Laag inkomen informatiegids

Overzicht van de belangrijkste regelingen, hulpinitiatieven, adressen van organisaties en vrijwilligers. Laag inkomen, informatiegids

Betaaldagen bijstandsuitkeringen

Overzicht wanneer uw maandelijkse uitkering wordt uitbetaald. Betaaldata bijstandsuitkeringen 2019

Bijstand voor zelfstandigen

U bent zelfstandige en heeft (tijdelijk) financiĆ«le problemen. Of u heeft na uw 55e uw bedrijf of beroep beĆ«indigd. Bijstand voor zelfstandigen

Uitkering bij werkloosheid, ziekte of handicap

U bent pas werkloos geworden, al lange tijd ziek of u heeft een arbeidsbeperking, vraag uitkering aan via www.uwv.nl

Bijstandsuitkering

Is een voorziening, ter overbrugging naar werk. Bijstandsuitkering

Bijstand vanaf 50 jaar

Voor werklozen tussen de 50 jaar en de AOW-leeftijd. IOAW-uitkering