Toegankelijkheid

Home > Inwoners > Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Gemeentelijke websites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen, zodat de website door iedereen en overal te gebruiken is.

Waarom toegankelijk

Een toegankelijke website is zo ontworpen, gebouwd en ingericht dat deze door alle bezoekers goed te gebruiken is. Dus ook voor bezoekers die blind, slechtziend, doof of dyslectisch zijn. Of voor bezoekers met een motorische beperking of bezoekers die moeite hebben met het begrijpen van teksten. Een toegankelijke website is ook beter vindbaar voor zoekmachines.

Gemeente Stichtse Vecht onderstreept het belang van een toegankelijke website voor iedereen.

Meer informatie over online toegankelijkheid zie www.digitoegankelijk.nl

Toegankelijkheidsverklaring

Er wordt dagelijks gewerkt aan de toegankelijkheid van de website. Eind oktober 2017 is opnieuw een toegankelijkheidsinspectie uitgevoerd. Hieruit zijn punten gekomen, zoals:

Onderdeel: PDF-documenten

 • Richtlijn: 1.3.1: de tekst 'Samen verder, hoofdlijnenakkoord coalitie Stichtse Vecht 2014-2018' (PDF) is niet gecodeerd en de contactgegevens op de laatste pagina van onderstaande PDF zijn niet gecodeerd.
 • Oplossing: de teksten in het document niet als een afbeelding plaatsen maar als tekst.
 • Oplostermijn: opgelost. Vervangende URL Samen verder, hoofdlijnenakkoord coalitie Stichtse Vecht 2014-2018 (PDF)

Onderdeel: website

 • Richtlijn: 1.4.1: op de pagina zijn links in lopende tekst alleen door middel van kleur zichtbaar. Geef ook een extra hint mee. Bijvoorbeeld door de link (blijvend) te onderstrepen.
 • Oplossing: zorg ervoor dat links in lopende teksten onderstreept zijn.
 • Oplostermijn: opgelost.

 • Richtlijn: 2.2.1: De 'uw mening' knop is niet met het toetsenbord te bereiken/bedienen. 
 • Oplossing: zorg ervoor dat de 'uw mening' knop met de tab-toets op het toetsenboord te benaderen is.
 • Oplostermijn: opgelost.

 • Richtlijn: 4.1.1: in de code moeten alle id's uniek zijn. 
 • Oplossing: zorg ervoor dat id's niet dubbel voorkomen
 • Oplostermijn: opgelost.

Onderdeel: klanttevredenheidsformulier 'uw mening'

 • Richtlijn: 2.4.4: het linkdoel van de sluiten knop is niet voldoende. 'x' beschrijft voor screenreader gebruikers niet goed waar deze knop voor dient. Dit komt voor in het 'uw mening' pop-up venster. Zie alle pagina's waar het 'uw mening' pop-up venster zicht bevindt.
 • Oplossing: contact met leverancier om de 'x' aan te passen naar bijvoorbeeld 'sluiten'.
 • Oplostermijn: opgelost.

 • Richtlijn 3.3.1: in het 'uw mening' formulier is geen goede fout identificatie. De foutmelding 'Eén of meerdere vragen zijn nog niet ingevuld. Klik op OK om verder te gaan.' identificeert niet de velden waar iets fout is gegaan. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Een algemene melding mag, als er vervolgens bij de desbetreffende velden ook een tekstuele identificatie is dat het veld niet is ingevuld. 
 • Oplossing: er wordt naar een korte termijn oplossing gezocht. In 2018 zal een structurele oplossing worden doorgevoerd.
 • Oplostermijn: opgelost voor de korte termijn. In het 2e kwartaal 2018 wordt dit structureel opgelost.

Het certificaat: www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-1563

In 2019 wordt de website vervangen. In dat traject nemen we de toegankelijkheidsinspectie weer mee.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de online toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
 • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Toegankelijkheid bij documenten

 • Op deze website worden alleen documenten in PDF-formaat geplaatst.
 • We zetten stappen om alleen toegankelijke PDF-documenten te plaatsen.
 • De volgende documenten zijn niet toegankelijk:
  • ondertekende proces-verbalen bij verkiezingen (plaatjes PDF)
  • kaartmateriaal in PDF-vorm.
  • documenten die in het kader van transparant bestuur zijn geplaatst, zoals jaarverslagen klachtenbehandeling

Toegankelijkheid bij webformulieren

 • Eind 2018 is een toegankelijkheidsinspectie uitgevoerd van de webformulieren. Het verbeterplan is opgesteld. In 2019 wordt dit uitgevoerd.

Overzicht websites die onder verantwoording van de gemeente vallen

Probleem met de toegankelijkheid van deze website

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan de gemeente:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!