Ontwerpbestemmingsplan Maarssenveense Plassen ter inzage

Home > Inwoners > Tienhoven, Oud Maarsseveen, Maarsseveen, Molenpolder en Bethunepolder > Ontwerpbestemmingsplan Maarssenveense Plassen ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan Maarssenveense Plassen ter inzage

9 maart 2017 - Het college heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904. BPMrssevnplassnMRS-OW01) vanaf vrijdag 3 maart raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of het ontwerpbestemmingsplan zonder afspraak inzien bij het Omgevingsloket van gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:00 uur).

Binnen het bestemmingsplangebied van ‘Maarsseveense Plassen e.o.’ liggen het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen (grote en kleine plas), de Westbroekse Binnenweg (woonpercelen aan beide kanten van de weg), de Oude Dijk, de Tuinbouwweg, natuurgebied polder Maarsseveen en het landgoed Molenpolder bestaande uit een deel van natuurgebied Molenpolder. Dit deel van het landelijke gebied heeft een belangrijke recreatieve functie. Andere functies zijn wonen, agrarische productie en natuur. Het gebied ligt binnen de stedelijke randzone van de stad Utrecht en maakt voor een deel onderdeel uit van het Noorderpark. Het gebied ligt ook deels binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Natura2000, het grondwaterbeschermingsgebied en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Reageren

Tijdens de bovengenoemde termijn kunt u schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan De Gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, o.v.v. Maarsseveense Plassen Z/17/107356. Het is ook mogelijk een zienswijze in te dienen door met DigiD gebruik te maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan mevrouw Sylvia Lutters (14 0346).

Informatieavond op 16 maart 2017

Op donderdagavond 16 maart 2017 bent u van 19:30 uur tot 21:30 uur welkom bij Inn Style, Herenweg 55, in het recreatiegebied De Maarsseveense Plassen, om bij verschillende kraampjes informatie te krijgen over het ontwerpbestemmingsplan. De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder en het recreatieschap zijn deze avond ook aanwezig.

Informatieavond beleid auto-, vracht- en landbouwverkeer

We realiseren ons dat deze informatieavond gelijktijdig is met de informatieavond over het beleid voor auto-, vracht- en landbouwverkeer in de Open Hof in Maarssen. Dat viel helaas niet anders te plannen. Wilt u meer informatie over het beleid voor auto-, vracht- en landbouwverkeer, dan bent u ook van harte welkom op de inloopbijeenkomst op 23 maart. Die vindt plaats vanaf 19:30 in Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen. Komt deze dag u niet uit, dan kunt u uw zienswijze over dit beleid ook kenbaar maken via info@stichtsevecht.nl