Hoe ervaart u als omwonende de Maarsseveense Plassen?

Home > Inwoners > Tienhoven, Oud Maarsseveen, Maarsseveen, Molenpolder en Bethunepolder > Hoe ervaart u als omwonende de Maarsseveense Plassen?

Hoe ervaart u als omwonende de Maarsseveense Plassen?

26 september 2018 (update) - In 2018 is het 50 jaar geleden dat het recreatiegebied De Maarsseveense Plassen haar poorten opende voor recreanten. Het gebied heeft alles voor een brede groep recreanten en is met het betaalde strandbad één van de best bezochte recreatieterreinen in de provincie Utrecht. De afgelopen jaren heeft het recreatieschap er veel aan gedaan om het gebied eigentijdser te maken. De reacties van de bezoekers zijn enthousiast en daar zijn wij als gemeente en recreatieschap heel blij mee.

Meldingsformulier

Uit gesprekken met de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder blijkt echter dat omwonenden regelmatig (geluid) overlast ervaren van het recreatiegebied. Gezien de bestemming en het gebruik van het recreatiegebied is het niet mogelijk om (geluid)overlast weg te nemen. Het gebied heeft een belangrijke recreatieve functie in deze regio. Wel willen wij de signalen die wij ontvangen van de bewonersvereniging serieus nemen. Daarom gaan wij het komende jaar de (geluid)overlast via een meldingsformulier in kaart brengen. Daarna kunnen we samen met het recreatieschap kijken of we hier gericht iets aan kunnen doen.

Meldingsformulier invullen