Proclaimer, privacy en cookies

Home > Inwoners > Proclaimer, privacy en cookies

Proclaimer, privacy en cookies

Zie ook:

www.stichtsevecht.nl is de officiële website van gemeente Stichtse Vecht. U vindt hier actualiteiten en informatie over onze producten en diensten.

Proclaimer

Gemeente Stichtse Vecht is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Mocht u op de website toch iets tegenkomen dat niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie op prijs. Geef uw reactie door via Tip voor de website.

Privacy op website

Gemeente Stichtse Vecht (inclusief haar onderdelen) respecteert de privacy van de bezoekers van   www.stichtsevecht.nl (hierna: website). Bij het gebruik van interactieve diensten en een bezoek aan de website staat zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens centraal. Gemeente Stichtse Vecht houdt zich dan ook aan de wettelijke voorschriften op dit gebied, met name  de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan de verwerking van persoonsgegevens. Gemeente Stichtse Vecht gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van de website alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Welke persoonsgegevens verwerkt gemeente Stichtse Vecht

Voor alle bezoekers van de website worden door gemeente Stichtse Vecht gegevens verwerkt die worden verkregen met behulp van cookies (zie: Wat zijn cookies en hoe gebruikt gemeente Stichtse Vecht deze). Als u zich op de website registreert om gebruik te kunnen maken van 1 van de diensten die gemeente Stichtse Vecht aanbiedt, kunnen naast deze gegevens, samen met uw IP-adres, door gemeente Stichtse Vecht worden verwerkt voor het doel waarvoor u deze gegevens invult.

Met welk doel verwerkt gemeente Stichtse Vecht gegevens

Gemeente Stichtse Vecht verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de door de gemeente aangeboden en gefaciliteerde diensten. Uw gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. Daarnaast kunnen de gegevens worden gecombineerd en geanalyseerd voor het uitvoeren van statistisch onderzoek en het personaliseren van websiteonderdelen.

Aan wie verstrekt de gemeente Stichtse Vecht gegevens

Gemeente Stichtse Vecht zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Gemeente Stichtse Vecht geeft uw persoonsgegevens soms aan instellingen zoals pensioenfondsen en de belastingdienst. Zij maken hiervan gebruik bij de uitvoering van hun wettelijke taken.

Hoe beschermt gemeente Stichtse Vecht  persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of enig onrechtmatig gebruik maakt gemeente Stichtse Vecht gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen. Gemeente Stichtse Vecht bewaart uw persoonsgegevens tijdens de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Welke rechten hebt u

U hebt het recht gemeente Stichtse Vecht te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij zullen op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u gemeente Stichtse Vecht verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U moet in uw verzoek aangeven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek reageren wij binnen 4 weken.

Cookies

Wat zijn cookies en hoe gebruikt gemeente Stichtse Vecht deze

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webserver. De gemeente kan deze cookies niet herleiden tot een individu, verzamelt via cookies geen verdere persoonlijke gegevens en gebruikt de informatie niet voor andere doeleinden dan hier omschreven.

Wij gebruiken cookies voor 2 doeleinden:

  1. Tracking cookies: worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld.
  2. Analytic cookies: worden gebruikt om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. De gemeente gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoefte van de bezoekers.

U kunt cookies weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Via de help-functie van uw browser vindt u meer informatie over cookies.

Gebruik van DigiD/eHerkenning

Voor een aantal online diensten is het gebruik van DigiD vereist. Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben en wordt mogelijke fraude met uw persoonsgegevens voorkomen. Voor een aantal online diensten kunnen ondernemers in de loop van 2017 gebruik gaan maken van eHerkenning.

Meer informatie over het aanvragen van:

Links naar andere websites

De website kan links naar websites van derden bevatten. Gemeente Stichtse Vecht is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze derden-websites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze derden-websites.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd

Deze privacyverklaring kan door gemeente Stichtse Vecht altijd gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van gemeente Stichtse Vecht ten aanzien van de website stel deze dan via Tip voor de website. Wij stellen uw reactie op prijs.

uw mening telt