Politie en brandweer

Home > Inwoners > Politie en brandweer

Politie en brandweer

Bij calamiteiten bel alarmnummer 1-1-2.

Politie en brandweer zijn de belangrijkste partners als het gaat om veiligheid

Politie

Voor alle overige situaties waarvoor u de politie denkt nodig te hebben kunt u bellen met het algemene nummer (0900) 88 44 en voor niet-spoedeisende zaken kijk op: www.politie.nl

Misdaad anoniem melden

U kunt verdachte zaken of misdrijven altijd melden, ook zaken waar u zelf niet bij betrokken bent. Bel dan (0900) 88 44 of anoniem via (0800) 70 00.

Politiebureau Maarssen

  • bezoekadres: Bisonspoor 333, 3605 JV Maarssen
  • postadres: postbus 1038, 3600 BA Maarssen

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur

Politiebureau Breukelen

  • bezoekadres: Brouwerij 11, 3621 AD Breukelen UT
  • postadres: postbus 1038, 3600 BA Maarssen

Openingstijden: alleen op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 13:00 uur

Brandweer

Brandmeldingen: bel alarmnummer 1-1-2.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De brandweer binnen onze gemeente is onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De VRU is een samenwerkingsverband van 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De VRU co├Ârdineert de veiligheid van alle inwoners in de provincie Utrecht.

Meer informatie