Vreeland-oost

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Vreeland-oost

Vreeland-oost

Aan de oostzijde van Vreeland was vroeger een bomenrooibedrijf. Op dit terrein worden ongeveer 60 woningen in de vrije sector gebouwd. Aan de noordoostzijde wordt tevens een haven aangelegd voor 60 aanlegplaatsen.

Stand van zaken

De ontwikkelaar is klaar met het bouwrijp maken van het terrein. De omgevingsvergunning voor de bouw van de eerste 22 woningen is begin 2018 ingediend. Meer informatie over de verkoop is te vinden op www.vechtenveld.nl.

Ontwikkelaar: Development bv