Veenkluit, Tienhoven

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Veenkluit, Tienhoven

Veenkluit, Tienhoven

Op de plek van het dorpshuis, de gymzaal en een deel van het terrein van de school zijn plannen om dit gebied te herontwikkelen. Het naastgelegen schoolgebouw welke leeg staat zal worden verbouwd ten behoeve van een nieuw dorpshuis en gymzaal. Op de locatie van het huidige dorpshuis en gymzaal zullen 7 woningen worden gerealiseerd.

Stand van zaken

De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan. De bestemmingsprocedure wordt voorbereid.