Uitbreiding De Werf, Loenen aan de Vecht

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Uitbreiding De Werf, Loenen aan de Vecht

Uitbreiding De Werf, Loenen aan de Vecht

Luchtfoto De Werf

Uitbreiding met 1 ha van het bedrijventerrein De Werf in Loenen aan de Vecht.

Stand van zaken

Momenteel wordt gewerkt naar een ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan zal de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk maken. De planning is dat voor de zomer het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld kan gestart worden met de uitgifte van de kavels.

Ontwikkelaar: Spruijt Investments BV