t Kockenest, Kockengen

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > t Kockenest, Kockengen

t Kockenest, Kockengen

Luchtfoto t Kockenest

De bebouwing van de school Kockenest wordt gesloopt en op deze locatie komen sociale huurappartementen.

Stand van zaken

De planontwikkeling in samenspraak met Woningstichting Kockengen loopt. Het schoolgebouw is eind 2016 gesloopt.

Ontwikkelaar: Woningstichting Kockengen