Sterreschans, Nieuwersluis

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Sterreschans, Nieuwersluis

Sterreschans, Nieuwersluis

Onderzoek naar mogelijke kostendragers om het gebied duurzaam te kunnen beheren.

Stand van zaken

Dit project zit in de verkennende fase.

Ontwikkelaar: nog niet bekend.