Stationsweg Noord, Maarssen-Dorp

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Stationsweg Noord, Maarssen-Dorp

Stationsweg Noord, Maarssen-Dorp

Op deze locatie, het eerdere Lambri-terrein, zijn twee bedrijven aan het Amsterdam-Rijnkanaal gevestigd. Dit terrein wordt aan de zuidzijde begrensd door  de woningen aan de Stationsweg, aan de oostzijde het verzorgingstehuis Snavelenburg en aan de noordzijde de woningen van de woonwijk ‘De reizende man’.

 De bebouwing van de bedrijven wordt gesloopt. De locatie wordt herontwikkeld en hiervoor komen 52 grondgebonden woningen, waarvan 15 in de sociale koop, terug.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is in juli 2017 vastgesteld en is onherroepelijk (zie www.ruimtelijkeplannen.nl).  De omgevingsvergunning is verleend. De gebouwen zijn gesloopt en het terrein is bouwrijp gemaakt. Eind 2018 is gestart met de bouw van de woningen. Naar verwachting worden de eerste woningen in het laatste kwartaal van 2019 opgeleverd.

Ontwikkelaar: Kuin Vastgoedontwikkeling BV