Project Zuilense Vecht, Zuilen/Maarssen

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Project Zuilense Vecht, Zuilen/Maarssen

Project Zuilense Vecht, Zuilen/Maarssen

Plattegrond Project Zuilense Vecht

Gemeente Stichtse Vecht en gemeente Utrecht werken samen aan de herontwikkeling van het gebied van de sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk. Beide sportterreinen zijn aan vernieuwing toe. Er wordt gewerkt aan een multifuntioneel sportterrein in combinatie met woningbouw, een park en speelvoorzieningen.

Stand van zaken

De gebiedsvisie is begin 2018 door de raad vastgesteld. Meer informatie: http://www.zuilensevecht.nl/. In 2019 wordt de gebiedsvisie verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Bewoners en gebruikers worden benadert om hierover mee te denken.