Planetenbaan (inclusief Kwadrant 1), Maarssen

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Planetenbaan (inclusief Kwadrant 1), Maarssen

Planetenbaan (inclusief Kwadrant 1), Maarssen

De Planetenbaan is op dit moment een sterk verouderd bedrijfsterrein bestaande uit een losse verzameling van leegstaande kantoren en bedrijfspanden. We willen dit gebied transformeren naar een eigentijds woon- en werkgebied. Naar verwachting kunnen circa 1.500 woningen worden gerealiseerd.

Stand van zaken

In 2016 is een kansenkaart voor het gebied vastgesteld. In samenwerking met de provincie wordt op dit moment gewerkt aan een stedebouwkundigkader met randvoorwaarden. Naar verwachting worden deze stukken in het tweede kwartaal van 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad.