Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Plattegrond Nyenrode Business Universiteit

Nyenrode Business Universiteit heeft verbouw- en uitbreidingsplannen op haar eigen landgoed. De universiteit wil zich in de komende jaren op het vlak van Onderwijs, Onderzoek, Ontmoeten en Ondernemen ontwikkelen om zo haar internationale positie te handhaven en uit te bouwen. Hiervoor is een ruimtelijke visie opgesteld. Deze visie is uitgewerkt in een Beeldkwaliteitsplan.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan "Neyenrode" is in de raad van maart 2018 vastgesteld en is onherroepelijk (zie www.ruimtelijkeplannen.nl).