Merenpark, Maarssen-Dorp

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Merenpark, Maarssen-Dorp

Merenpark, Maarssen-Dorp

Op het terrein van de Merenhoef staan het woonzorgcentrum  van Het Leger des Heils met de 32 bestaande aanleunwoningen. Deze bestaande bebouwing wordt gerenoveerd. Daarnaast worden er 46 levensloopbestendige koop- en huurappartementen gebouwd en 14 grondgebonden koopwoningen. Verder komen er  een  gezondheidscentrum en servicecentrum (o.a. een restaurant, dagopvang en ontmoetingscentrum). Voor meer informatie kunt u terecht op www.woneninmerenpark.nl.

Stand van zaken

Medio 2018 is gestart met de nieuwbouw van de appartementen, het gezondheidscentrum en het servicecentrum en de renovatie van het bestaande zorgcomplex. In 2019 worden de eerste woningen opgeleverd.

Ontwikkelaar: Koolstof Vastgoed