Locatie Ter Meer, Parkweg, Maarssen-Dorp

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Locatie Ter Meer, Parkweg, Maarssen-Dorp

Locatie Ter Meer, Parkweg, Maarssen-Dorp

Foto woningen Ter Meer

Aan de Parkweg in Maarssen-Dorp worden 5 grondgebonden woningen gebouwd naast de al in 2016 gebouwde 4 woningen.

Stand van zaken

Woningen worden momenteel gebouwd. Naar verwachting worden de woningen in 2019 opgeleverd.

Ontwikkelaar: Mooigoed bv