Kuyperstraat, Maarssen-Dorp

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Kuyperstraat, Maarssen-Dorp

Kuyperstraat, Maarssen-Dorp

De bestaande bebouwing (voormalige school Kardinaal Alfrink) is gesloopt en de locatie wordt herontwikkeld tot woningbouwlocatie. Er komen sociale huurappartementen voor kleine huishoudens.

Stand van zaken

De planontwikkeling met de woningcorporatie Portaal loopt en wacht nu op de vervolgstappen van het ingediende burgerinitiatief. Dit burgerinitiatief wordt behandeld in de raadscommissie van het eerste kwartaal 2019.

Ontwikkelaar: Portaal