Kerkbrink 18, Breukelen

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Kerkbrink 18, Breukelen

Kerkbrink 18, Breukelen

Foto gevel Kerkbrink 18

Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor wonen boven winkels.

Stand van zaken

Er loopt een onderzoek of dit haalbaar is.