Hazeslinger, Breukelen

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Hazeslinger, Breukelen

Hazeslinger, Breukelen

Plattegrond Hazeslinger

De Hazeslinger zal opnieuw worden ingericht. In dat kader wordt onderzocht of (delen van) het gebied voor ontwikkeling in aanmerking komt. 

Stand van zaken

Aalberts Ontwikkeling bv heeft namens de Aldi een principeverzoek ingediend. Dit gaat over het bouwen van een nieuwe Aldi met daarboven woningen. Ook het parochiebestuur St. Jan de Doper, Vecht en Venen heeft een principeverzoek ingediend. Dit gaat over een herbestemming van het kerkgebouw naar woningen en sloop/nieuwbouw van het parochiehuis met extra woningen. Het college heeft begin 2018 aangegeven een positieve grondhouding te hebben voor deze initiatieven. Meer informatie op www.hazeslinger.nl