Harmonieplein, Maarssen-Dorp

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Harmonieplein, Maarssen-Dorp

Harmonieplein, Maarssen-Dorp

Op 7 maart 2017 heeft de gemeenteraad, na een uitgebreid participatief traject, ingestemd met het stedenbouwkundig plan “Harmonieplein”. Het doel van deze gebiedsontwikkeling is een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarssen-Dorp te realiseren met verschillende centrumfuncties, zoals wonen, onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, daghoreca en speelvoorzieningen en waar ook leuke activiteiten kunnen worden georganiseerd zoals een (week)markt. Op deze manier krijgt dit deel van het dorp, dat grenst aan het beschermd dorpsgezicht, een belangrijke en gewenste kwaliteitsimpuls. Het plangebied ligt in het hart van Maarssen-Dorp en wordt globaal begrensd door de Bolensteinsestraat, de Bolensteinseweg, de Gaslaan en het Harmonieplein.

De herontwikkeling bestaat uit deelprojecten:

  1. Een Integraal Kind Centrum (IKC) waarin basisscholen CBS Het Kompas en WereldKidz Bolenstein, de peuterspeelzaal, kinderopvang, BSO en een gymzaal worden gehuisvest.
  2. Zuidelijk bouwblok voor maximaal 36 zorgwoningen, 4 grondgebonden woningen en 9 appartementen met in de plint een centrumfunctie. 
  3. Noordelijk bouwblok met als voorlopige invulling circa 31 woningen (overwegend appartementen), horeca en  maatschappelijke functies, zoals een bibliotheek en mogelijk een gezondheidscentrum met apotheek.
  4. Herinrichting van de openbare ruimte waarbinnen een plein wordt gemaakt met speelvoorzieningen en voldoende parkeerplaatsen voor de nieuwe functie.

Stand van zaken

De bestemmingsplannen voor het zuidblok en het Integraal Kind Centrum (IKC) worden in het tweede kwartaal van 2019 in het college behandeld en daarna 6 weken ter inzage gelegd. De stedenbouwkundige uitwerking van het noordblok wordt in 2019 verder  uitgewerkt. Het proces om tot een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte te komen, wordt in het eerste kwartaal van 2019 opgestart.
Voor meer informatie kunt u naar https://www.harmonieplein.info/

Ontwikkelaar Zuidblok: Explorius
Ontwikkelaar IKC: gemeente Stichtse Vecht