Flambouw, Nigtevecht

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Flambouw, Nigtevecht

Flambouw, Nigtevecht

De bebouwing van de school Flambouw wordt gesloopt en er komen 4 grondgebonden woningen in de vrije sector.

Stand van zaken

Het stedenbouwkundig kader is in overleg met de omgeving opgesteld. Het schoolgebouw is in januari 2017 gesloopt. Het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk (zie www.ruimtelijkeplannen.nl). De vrije kavels worden in het eerste kwartaal van 2019 op de markt gebracht.

Ontwikkelaar: nog niet bekend