Ds. Van Schuylenburglaan, Tienhoven

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Ds. Van Schuylenburglaan, Tienhoven

Ds. Van Schuylenburglaan, Tienhoven

De 8 sociale huurwoningen van Portaal die nu in deze straat staan, worden doordat zij het einde van hun levensduur hebben bereikt gesloopt. Op deze locatie gaat Portaal 10 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. 

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is in oktober 2018 vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. De omgevingsvergunning is momenteel in behandeling. Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2019.