Doornburgh, Maarssen-Dorp

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Doornburgh, Maarssen-Dorp

Doornburgh, Maarssen-Dorp

De buitenplaats Doornburgh krijgt een nieuwe invulling nu het klooster is gesloten en de zusters zijn vertrokken.

Stand van zaken

Op dit moment wordt onderzocht wat een goede invulling is van het klooster, het park en de buitenplaats Doornburgh. Het project zit in de verkennende fase. In december 2018 is een intentieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar over de burgerparticipatie. In het eerste kwartaal van 2019 wordt gestart met het participatietraject.

Ontwikkelaar: Meyer Bergman erfgoed