Domineeslaantje (Hortense Kwartier), Breukelen

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Domineeslaantje (Hortense Kwartier), Breukelen

Domineeslaantje (Hortense Kwartier), Breukelen

Luchtfoto Domineeslaantje

De twee scholen, De Danne en Vijverhof, worden gesloopt en het plangebied wordt herontwikkeld tot woningbouwlocatie. Het plan gaat uit van een gedifferentieerd programma van 27 grondgebonden woningen, waarvan 8 in de sociale huursector. Een stedenbouwkundig kader gebaseerd op de stedenbouwkundige visie ‘’Rond de Kerkvaart’’ en het onherroepelijke  bestemmingsplan “Hortense Kwartier” (zie www.ruimtelijkeplannen.nl) vormt het uitgangspunt van deze herontwikkeling.

Stand van zaken

De sloop van de scholen staat gepland voor het tweede kwartaal van 2019. Bouw van de woningen start in de tweede helft van 2019. Informatie over deze ontwikkeling kunt u verder vinden op www.hortensekwartier.nl.

Ontwikkelaar: Jansen de Jong