Daalseweg 3-5, Oud-Zuilen

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Daalseweg 3-5, Oud-Zuilen

Daalseweg 3-5, Oud-Zuilen

Op de locatie van een voormalig loodgietersbedrijf worden 4 grondgebonden woningen gerealiseerd binnen het bestaande bebouwingslint.

Stand van zaken

De initiatiefnemer heeft de plannen besproken met de omgeving. Naar verwachting zal binnenkort besluitvorming over dit plan plaatsvinden.  Daarna zal een postzegelbestemmingsplan in procedure worden gebracht.