Daalse hoek, Maarssen-Dorp

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Daalse hoek, Maarssen-Dorp

Daalse hoek, Maarssen-Dorp

Luchtfoto Daalse hoek

De herontwikkeling van de Daalse Hoek betekent een integraal plan voor de gehele Daalse Hoek tussen Huis ten Boschstraat, Plesmanlaan en Thorbeckelaan in Maarssen-Dorp.

Het plan levert nieuwbouw op voor KBS De Pionier, een nieuwe gymzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, 21 sociale woningen, 6 twee-onder-een-kapwoningen, 11 vrijstaande woningen en een buitenruimte. Ongeveer 7 sociale woningen zullen worden ingezet als zogenaamde schoolwoningen. Dit zijn woningen die de eerste jaren door de school worden gebruikt en later verbouwd worden tot sociale woningen.

Stand van zaken

Het stedenbouwkundig plan is in de tweede helft van 2018 behandeld in de raadscommissie. Op grond van deze vergadering wordt het plan nader onder de loep genomen.