CSV Vreeland, Vreeland

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > CSV Vreeland, Vreeland

CSV Vreeland, Vreeland

Door de bouw van de samenwoonschool Vreeland is het gebouw van de christelijke school overbodig geworden en afgebroken. Op het terrein komen woningen. Het plan gaat uit van de bouw van 12 grondgebonden woningen in de sociale koopsector. De prijs van een sociale koopwoning is maximaal € 200.000.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk (zie www.ruimtelijkeplannen.nl). In april is de omgevingsvergunning verleend. De bouw van de woningen is in oktober 2017 gestart. De oplevering van de openbare ruimte is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019.

Ontwikkelaar: Development bv