Bisonspoor2020, Maarssenbroek

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Bisonspoor2020, Maarssenbroek

Bisonspoor2020, Maarssenbroek

Plattegrond Bisonspoor2020

Het bestaande winkelcentrum Bisonspoor wordt van binnen en van buiten opgeknapt. De gronden van de nabijgelegen parkeergarages (P1, P2 en P3), kantoortorens en politiebureau worden herontwikkeld. Hier komen o.a. een nieuwe parkeergarage en circa 600 appartementen. Een deel van de appartementen zal onder de categorie sociale huur en midden huur vallen. Er is ook ruimte voor appartementen in het dure segment. De openbare ruimte rond het winkelcentrum waaronder het marktplein krijgt een facelift. Voor informatie kunt u terecht op www.bisonspoor2020.nl en het ‘Experience Center’ in winkelcentrum Bisonspoor.

De nieuwe parkeergarage is in september 2018 in gebruik genomen. In het eerste kwartaal van 2019 zal de gemeenteraad de bestemmingsplannen vaststellen die de bouw van appartementencomplexen mogelijk maakt op de plek van de huidige parkeergarage P2 en parkeerplaats P3. In 2019 en 2020 is het plan te starten met de bouw van deze appartementencomplexen. In 2019 wordt ook gestart met de interne en externe facelift van het winkelcentrum. In het najaar van 2019 start de herinrichting van het marktplein. De locatie van het huidige politiebureau e.o. wordt tussen 2020 en 2024 opgepakt.

Ontwikkelaar: Maatschappij Doelenstraat B.V.