Ontwikkelingenlijst

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst

Ontwikkelingenlijst

 • Zogwetering, Maarssen-Dorp

  In 2019 wordt de rioolwaterzuivering aan de Zogwetering in Maarssen gesloten. Naast de rioolzuivering ligt een gemeentelijk afvalscheidingsstation dat aan vervanging/verplaatsing toe is.

 • Binnenweg 18-20, Maarssen-Dorp

  Op het terrein worden 8 eengezinswoningen gebouwd. Het is mogelijk op eigen terrein te parkeren

 • Bisonspoor2020, Maarssenbroek

  Het bestaande winkelcentrum Bisonspoor wordt van binnen en van buiten opgeknapt. De gronden van de nabijgelegen parkeergarages (P1, P2 en P3), kantoortorens en politiebureau worden herontwikkeld. Hier komen o.a. een nieuwe parkeergarage en circa 600 appartementen. Een deel van de appartementen zal onder de categorie sociale huur en midden huur vallen. Er is ook ruimte voor appartementen in het dure segment. De openbare ruimte rond het winkelcentrum waaronder het marktplein krijgt een facelift. Voor informatie kunt u terecht op www.bisonspoor2020.nl en het ‘Experience Center’ in winkelcentrum Bisonspoor.

 • Brandweerkazerne Gaslaan, Maarssen-Dorp

  Op de locatie van de oude brandweergarage wordt een nieuw appartementencomplex  gebouwd met 12 koopappartementen.

 • CSV Vreeland, Vreeland

  Door de bouw van de samenwoonschool Vreeland is het gebouw van de christelijke school overbodig geworden en afgebroken. Op het terrein komen woningen. Het plan gaat uit van de bouw van 12 grondgebonden woningen in de sociale koopsector. De prijs van een sociale koopwoning is maximaal € 200.000.

 • Daalse hoek, Maarssen-Dorp

  De herontwikkeling van de Daalse Hoek betekent een integraal plan voor de gehele Daalse Hoek tussen Huis ten Boschstraat, Plesmanlaan en Thorbeckelaan in Maarssen-Dorp.

 • Daalseweg 3-5, Oud-Zuilen

  Op de locatie van een voormalig loodgietersbedrijf worden 4 grondgebonden woningen gerealiseerd binnen het bestaande bebouwingslint.

 • Domineeslaantje (Hortense Kwartier), Breukelen

  De twee scholen, De Danne en Vijverhof, worden gesloopt en het plangebied wordt herontwikkeld tot woningbouwlocatie. Het plan gaat uit van een gedifferentieerd programma van 27 grondgebonden woningen, waarvan 8 in de sociale huursector. Een stedenbouwkundig kader gebaseerd op de stedenbouwkundige visie ‘’Rond de Kerkvaart’’ en het onherroepelijke  bestemmingsplan “Hortense Kwartier” (zie www.ruimtelijkeplannen.nl) vormt het uitgangspunt van deze herontwikkeling.

 • Doornburgh, Maarssen-Dorp

  De buitenplaats Doornburgh krijgt een nieuwe invulling nu het klooster is gesloten en de zusters zijn vertrokken.

 • Ds. Van Schuylenburglaan, Tienhoven

  De 8 sociale huurwoningen van Portaal die nu in deze straat staan, worden doordat zij het einde van hun levensduur hebben bereikt gesloopt. Op deze locatie gaat Portaal 10 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. 

 • EVAB terrein, Singel 1, Vreeland

  Op de voormalige locatie van de EVAB garage worden 12 grondgebonden woningen gerealiseerd waarvan 4 in de sociale koop. De prijs van een sociale koopwoning is maximaal € 200.000.

 • Flambouw, Nigtevecht

  De bebouwing van de school Flambouw wordt gesloopt en er komen 4 grondgebonden woningen in de vrije sector.

 • Haarrijnweg 5, Maarssenbroek

  In de wijk Zwanenkamp, op de plaats waar vroeger een dierenhotel stond, worden woningen gebouwd. Het gaat om 30 beneden-boven woningen in de sociale huur categorie.

 • Harmonieplein, Maarssen-Dorp

  Op 7 maart 2017 heeft de gemeenteraad, na een uitgebreid participatief traject, ingestemd met het stedenbouwkundig plan “Harmonieplein”. Het doel van deze gebiedsontwikkeling is een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarssen-Dorp te realiseren met verschillende centrumfuncties, zoals wonen, onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, daghoreca en speelvoorzieningen en waar ook leuke activiteiten kunnen worden georganiseerd zoals een (week)markt. Op deze manier krijgt dit deel van het dorp, dat grenst aan het beschermd dorpsgezicht, een belangrijke en gewenste kwaliteitsimpuls. Het plangebied ligt in het hart van Maarssen-Dorp en wordt globaal begrensd door de Bolensteinsestraat, de Bolensteinseweg, de Gaslaan en het Harmonieplein.

 • Hazeslinger, Breukelen

  De Hazeslinger zal opnieuw worden ingericht. In dat kader wordt onderzocht of (delen van) het gebied voor ontwikkeling in aanmerking komt. 

 • Herontwikkeling Buitenplaats Vijverhof, Nieuwersluis

  Het project gaat over de herontwikkeling van een buitenplaats naar een hotel, restaurant en woning.

 • Kerkbrink 18, Breukelen

  Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor wonen boven winkels.

 • Kuyperstraat, Maarssen-Dorp

  De bestaande bebouwing (voormalige school Kardinaal Alfrink) is gesloopt en de locatie wordt herontwikkeld tot woningbouwlocatie. Er komen sociale huurappartementen voor kleine huishoudens.

 • Kwadrant Maarssenbroek (Haagstede), Maarssenbroek

  Voor deze niet-bebouwde kantorenlocatie is een plan in voorbereiding voor de bouw van ongeveer 120 woningen en wellicht een gezondheidscentrum.

 • Locatie Ter Meer, Parkweg, Maarssen-Dorp

  Aan de Parkweg in Maarssen-Dorp worden 5 grondgebonden woningen gebouwd naast de al in 2016 gebouwde 4 woningen.

 • Maarsseveensevaart 90, Maarssen-Dorp

  Op de locatie waar vroeger een glastuinbouwbedrijf zat, komt nu nieuwbouw. Het gaat hier om 5 woningen die liggen aan de Kleine Plas.

 • Mastenbroek, Maarssen-Dorp

  Deze locatie van een vroeger garagebedrijf wordt herontwikkeld tot een woningbouwlocatie waar 16 woningen en twee commerciële ruimtes komen.

 • Merenpark, Maarssen-Dorp

  Op het terrein van de Merenhoef staan het woonzorgcentrum  van Het Leger des Heils met de 32 bestaande aanleunwoningen. Deze bestaande bebouwing wordt gerenoveerd. Daarnaast worden er 46 levensloopbestendige koop- en huurappartementen gebouwd en 14 grondgebonden koopwoningen. Verder komen er  een  gezondheidscentrum en servicecentrum (o.a. een restaurant, dagopvang en ontmoetingscentrum). Voor meer informatie kunt u terecht op www.woneninmerenpark.nl.

 • Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

  Nyenrode Business Universiteit heeft verbouw- en uitbreidingsplannen op haar eigen landgoed. De universiteit wil zich in de komende jaren op het vlak van Onderwijs, Onderzoek, Ontmoeten en Ondernemen ontwikkelen om zo haar internationale positie te handhaven en uit te bouwen. Hiervoor is een ruimtelijke visie opgesteld. Deze visie is uitgewerkt in een Beeldkwaliteitsplan.

 • ODRU-terrein, Straatweg 66, Breukelen

  Op de locatie van het voormalige gebouw van de ODRU is de bouw van 29 woningen gepland. Het programma bestaat uit 15 grondgebonden woningen en 14 appartementen, waarvan 9 in de sociale koop. De prijs van een sociale koopwoning is maximaal € 200.000.

 • Ontwikkeling Beek en Hoff, Loenen aan de Vecht

  In 2014 is op basis van het gekozen herontwikkelplan met de nieuwe eigenaren een koopovereenkomst gesloten. In het hoofdgebouw van het voormalige gemeentehuis van Loenen a/d Vecht komen 2 woningen, de raadzaal wordt gesloopt en elders op het landgoed wordt dit volume als nieuwbouw gerealiseerd.

 • Project Zuilense Vecht, Zuilen/Maarssen

  Gemeente Stichtse Vecht en gemeente Utrecht werken samen aan de herontwikkeling van het gebied van de sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk. Beide sportterreinen zijn aan vernieuwing toe. Er wordt gewerkt aan een multifuntioneel sportterrein in combinatie met woningbouw, een park en speelvoorzieningen.

 • Rabobank Raadhuisstraat, Maarssen-Dorp

  Op de oude locatie van de Rabobank in Maarssen worden 3 woningen gebouwd.

 • Stationsweg Noord, Maarssen-Dorp

  Op deze locatie, het eerdere Lambri-terrein, zijn twee bedrijven aan het Amsterdam-Rijnkanaal gevestigd. Dit terrein wordt aan de zuidzijde begrensd door  de woningen aan de Stationsweg, aan de oostzijde het verzorgingstehuis Snavelenburg en aan de noordzijde de woningen van de woonwijk ‘De reizende man’.

 • Sterreschans, Nieuwersluis

  Onderzoek naar mogelijke kostendragers om het gebied duurzaam te kunnen beheren.

 • t Kockenest, Kockengen

  De bebouwing van de school Kockenest wordt gesloopt en op deze locatie komen sociale huurappartementen.

 • Tijdelijke onderwijshuisvesting Troelstrastraat 58, Maarssen

  Op het Harmonieplein te Maarssen wordt het Kindcentrum 0-12 jaar ontwikkeld. Om het Kindcentrum 0-12 jaar te kunnen realiseren, moeten ‘t Palet (Wereldkidz Bolenstein) en onderdelen van kinderopvangorganisatie Kind & Co tijdelijk elders worden gehuisvest.

 • Planetenbaan (inclusief Kwadrant 1), Maarssen

  De Planetenbaan is op dit moment een sterk verouderd bedrijfsterrein bestaande uit een losse verzameling van leegstaande kantoren en bedrijfspanden. We willen dit gebied transformeren naar een eigentijds woon- en werkgebied. Naar verwachting kunnen circa 1.500 woningen worden gerealiseerd.

 • Uitbreiding De Werf, Loenen aan de Vecht

  Uitbreiding met 1 ha van het bedrijventerrein De Werf in Loenen aan de Vecht.

 • Veenkluit, Tienhoven

  Op de plek van het dorpshuis, de gymzaal en een deel van het terrein van de school zijn plannen om dit gebied te herontwikkelen. Het naastgelegen schoolgebouw welke leeg staat zal worden verbouwd ten behoeve van een nieuw dorpshuis en gymzaal. Op de locatie van het huidige dorpshuis en gymzaal zullen 7 woningen worden gerealiseerd.

 • Vierde Kwadrant Kockengen, Kockengen

  Dit plan gaat over de ontwikkeling van 70 grondgebonden woningen op een uitbreidingslocatie in de noordoosthoek van Kockengen. Van dit programma worden er 11 in de sociale koop en 11 in de sociale huur sector gerealiseerd.

 • Vreeland-oost

  Aan de oostzijde van Vreeland was vroeger een bomenrooibedrijf. Op dit terrein worden ongeveer 60 woningen in de vrije sector gebouwd. Aan de noordoostzijde wordt tevens een haven aangelegd voor 60 aanlegplaatsen.

 • Watertoren, Breukelen

  De watertoren in Breukelen heeft zijn functie als watertoren verloren. De watertoren is een beeldbepalend gebouw in Breukelen. We willen dit gebouw voor de toekomst bewaren. Daarom wordt er een plan gemaakt om de watertoren een nieuwe functie te geven. Gedacht wordt aan een invulling met circa 11 woningen.