Vergoeding rechtsbijstand

Vergoeding rechtsbijstand

 • Samenvatting

  • u betaalt een eigen bijdrage voor een advocaat of griffierecht
  • u kunt een vergoeding krijgen
  • vul hiervoor het formulier 'bijzondere bijstand' in

  Nu bijzondere bijstand aanvragen

 • Voorwaarden

  • u woont in Stichtse Vecht
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u bent Nederlander of u hebt een geldige verblijfsvergunning
  • de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt zijn bijzonder, onvoorzien, noodzakelijk en vallen niet onder een andere wet of voorliggende voorziening
  • een rechtsbijstandsverzekering is een voorbeeld van een voorliggende voorziening.
  • als u gebruik kunt maken van de Wet tarieven burgerlijke zaken (Wtbz) is er geen vergoeding mogelijk
  • de kosten zijn zo hoog dat u ze niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen
  • als een eigen bijdrage voor advocaatkosten wordt gevraagd, moet u zich eerst bij het Juridisch Loket melden, voordat u zich tot een advocaat wendt
  • alleen de lagere eigen bijdrage komt voor vergoeding vanuit de bijzondere bijstand in aanmerking

  Welke rechtsbijstandskosten worden niet vergoedt

  • vertaalkosten
  • reiskosten voor het bijwonen van rechtszittingen, tenzij u verplicht bent om bij de zitting bij te wonen
  • kosten gemaakt in de bezwaarfase anders dan de eigen bijdrage op grond van de Wet op rechtsbijstand

  Inkomen

  Een belangrijk criterium is dat u, in verhouding tot uw inkomen, hoge kosten maakt. Welk inkomen u hebt maakt niet uit. De gemeente berekent of u de hoge kosten zelf kunt betalen, of dat er bijzondere bijstand mogelijk is. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen.

  Vermogen

  Als vermogen telt mee:

  • het geld op uw bank- en spaarrekeningen
  • contant geld
  • lijfrentepolissen
  • koopsompolissen
  • aandelen
  • obligaties
  • sieraden en andere waardevolle bezittingen
  • de waarde van uw auto boven de € 2.000,-
 • Meenemen

  • geldige legitimatie (geen rijbewijs);
  • bewijs van de kosten waarvoor een vergoeding wordt aangevraagd;
  • als het noodzakelijk is: een medisch advies
  • afschriften van 3 maanden van alle u, uw partner en uw minderjarige kinderen ter beschikking staande bank- en spaarrekeningen (bij een internetuitdraai moeten naam, adres, rekeningnummer, saldo, bij- en afschrijvingen zichtbaar te zijn)
  • bewijzen van inkomsten over de afgelopen 3 maanden
  • bewijzen van eventuele waardevolle bezittingen
  • bewijzen van eventuele schulden
 • Lokale regelgeving

 • Extra 1