Uittreksel persoonsgegevens BRP

Uittreksel persoonsgegevens BRP

 • Samenvatting

  • een bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven;
  • uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • 2 manieren aanvragen: online met DigiD of persoonlijk bij de balie van de receptie zonder afspraak;
  • komt u langs neem geldig identiteitsbewijs mee;
  • kosten: online aanvragen € 5,05. Persoonlijk aan de balie € 15,15.

  Nu uittreksel persoonsgegevens aanvragen

  Machtigen

  U kunt iemand machtigen om uw uittreksel persoonsgegevens op te halen door het online machtigingsformulier in te vullen, te printen en te ondertekenen. Kijk onder Meenemen voor de voorwaarden bij het afhalen.

 • Gang van zaken

  Een uittreksel persoonsgegevens komt uit de Basisregistratie Personen (BRP) (voorheen GBA) en is een schriftelijk bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven. Op dit uittreksel staat standaard uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats.

  Een uittreksel persoonsgegevens kunt u aanvragen voor:

  • uzelf;
  • uw echtgenoot of echtgenote, geregistreerd partner, mits woonachtig op hetzelfde adres, behalve als het bewijs nodig is voor echtscheiding of ontbinding partnerschapsregistratie;
  • ouders, gezaghouders, kinderen, voor elkaar als ze op hetzelfde adres wonen;
  • curatoren, voor personen die onder curatele staan;
  • iemand anders die u gemachtigd heeft.

  Internationaal uittreksel persoonsgegevens voor buitenlandse instanties

  Uittreksels persoonsgegevens zijn in verschillende talen te verkrijgen.

  Bewijs van uitschrijving vertrek buitenland

  Een bewijs van uitschrijving bij vertrek naar het buitenland, ontvangt u alleen bij gemeente Stichtse Vecht op de dag van aangifte van vertrek. Als u op een later moment dit bewijs nodig heeft, dan kunt u terecht bij 1 van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten. Zie www.rijksoverheid.nl

 • Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs;
  • pinpas of geld;

  Bij machtiging:

  • een ondertekende schriftelijke machtiging;
  • een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde;
  • een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs van de volmachtgever.
 • Kosten

  • € 5,05 online (DigiD nodig);
  • €15,15 bij de balie van de receptie.
 • Lokale regelgeving

 • Extra 1

Aangepaste openingstijden in mei en juni vanwege meerdere feestdagen.

uw mening telt