Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

 • Samenvatting

  • aanvragen bij Bureau Zelfstandigen van gemeente Utrecht
  • aanvraag uitkering indienen voordat u met uw bedrijf of beroep bent gestopt
  • bedoeld voor zelfstandigen die na hun 55e hun bedrijf of beroep hebben beëindigd
  • IOAZ is ook voor uw partner

  Nu aanvragen bij Bureau Zelfstandigen gemeente Utrecht

 • Voorwaarden

  Voorwaarden IOAZ-uitkering oudere gewezen zelfstandigen

  U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige. Daarvoor werkte u 7 jaar als zelfstandige of in loondienst.
  • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week.
  • Uw partner wordt als zelfstandige aangemerkt en heeft zelf recht op IOAZ als deze 55 jaar of ouder is, maar de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. En minimaal 525 uur per jaar meewerkt in het bedrijf.
  • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder geweest dan € 25.380 (bedrag per 1 januari 2018). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Als uw partner meewerkt in het bedrijf dan tellen deze inkomsten mogelijk mee. Dit geldt voor de meewerkvergoeding (boven de € 5.000) en het winstaandeel. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
  • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 26.290 (bedrag per 1 januari 2018). De gemeente zal dit onderzoeken.
  • Het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de toepasselijke uitkeringsnorm.
  • U dient de aanvraag voor een IOAZ-uitkering in voordat het bedrijf wordt beëindigd. Na de aanvraag beëindigt u het bedrijf binnen een periode van 19 maanden. Het recht op een IOAZ-uitkering ontstaat niet eerder dan dat het bedrijf beëindigd is.

  Voorwaarden IOAZ-uitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

  In uitzonderlijke gevallen komen ook gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. Neem contact op met de gemeente voor de mogelijkheden.

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1