Subsidie voor Initiatievenbudget Sterke Basis

Subsidie voor Initiatievenbudget Sterke Basis

  • Samenvatting

    • Op 9 juli 2019 heeft de gemeenteraad Stichtse Vecht de Kadernota 2020 vastgesteld.
    • Dit heeft tot gevolg dat vanaf datzelfde moment geen budget meer beschikbaar is voor Initiatieven in 2019 vanuit de nota Een Sterke Basis.
    • Vanaf 9 juli 2019 kunt u dus geen aanvraag meer indienen voor het Initiatievenbudget Een Sterke Basis.
  • Extra 1