Subsidie voor Initiatievenbudget Sterke Basis

Subsidie voor Initiatievenbudget Sterke Basis

 • Samenvatting

  • aanvragen als u een idee heeft om mensen bij elkaar te brengen en te helpen om zo problemen te voorkomen
  • (samenwerkende) inwoners en organisaties kunnen aanvragen
  • zie ook Voorwaarden

  Nu idee doorgeven

 • Gang van zaken

  De gemeente heeft sinds 2018 een Initiatievenbudget Sterke Basis om een aantal maatschappelijke ideeën (initiatieven) te steunen. In 2019 is het beschikbare bedrag € 125.599,-. Het budget is bedoeld om de uitvoer van een maatschappelijk idee mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat het project zonder verdere bijdrage van de gemeente kan blijven bestaan. Dit budget bestaat naast het leefbaarheidsbudget of andere subsidies van de gemeente. U kunt nieuwe ideeën het hele jaar, op elk moment, indienen.

  De gemeente is vooral op zoek naar ideeën die de situatie verbeteren van inwoners in armoede of met schulden. Maar ook voor inwoners met een verblijfsvergunning, inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven, kwetsbare jonge inwoners of mantelzorgers. Zo kunnen deze inwoners door het idee zo veel mogelijk mee blijven doen en elkaar hierbij steunen. Zoals een wandelgroep opzetten voor kwetsbare buurtgenoten of een (nieuwe) activiteit voor mensen met een beperking organiseren.

  De gemeente beoordeelt de aanvragen voor de subsidie op een aantal eisen. Zoals:

  • wat het effect op de inwoner is
  • is het uit te voeren
  • of het idee vernieuwend is
  • of het draagvlak heeft
  • of het idee op termijn ook zonder een bijdrage van de gemeente kan

  Wij streven ernaar uw idee binnen 8 weken na ontvangst te behandelen en u van een reactie te voorzien.

  Meer informatie

  Heeft u een idee voor of vraag over het Initiatievenbudget Sterke Basis, neem contact op met de gemeente via Contact & openingstijden. U kunt de aanvraag ook direct indienen via het formulier. De gemeente besluit of uw idee geschikt is voor het Initiatievenbudget Sterke Basis.

 • Voorwaarden

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet uw idee in ieder geval voldoen aan de volgende regels:

  Het idee:

  • helpt de inwoners vooruit, komt tegemoet aan een wens of behoefte
  • versterkt de zelfstandigheid van de inwoner of een groep inwoners
  • is open voor alle inwoners. Zij kunnen zonder problemen meedoen
  • is realistisch én uitvoerbaar
  • is aanvullend op bestaande activiteiten
  • helpt problemen voorkomen of voorkomt dat problemen die nu spelen erger worden
  • is vernieuwend en gericht op de toekomst
  • wordt zo dicht mogelijk bij de omgeving van de inwoner aangeboden
  • wordt bij voorkeur door een groep (meerdere partijen, partners, maatschappelijke organisaties of inwoners) aangevraagd. Daarbij mag 1 partij als aannemer/contractant of subsidient optreden
  • is in de beginfase experimenteel, maar is in de uitvoer wendbaar, duurzaam en bestendig
  • wordt zo rechtstreeks en direct mogelijk ingezet voor de preventieve ondersteuning van inwoners
  • mag niet al op een andere manier gesubsidieerd worden
  • mag niet ten koste te gaan van andere gesubsidieerde initiatieven
 • Lokale regelgeving

 • Extra 1