Subsidie aanvragen of verantwoorden

Subsidie aanvragen of verantwoorden

 • Samenvatting

  • vòòr 1 oktober schriftelijk aanvragen
  • voor organisaties die activiteiten organiseren, die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van gemeente Stichtse Vecht
  • raadpleeg eerst het subsidieprogramma. Zie Gang van zaken

  Nu subsidie 2016-2019 aanvragen of verantwoorden

 • Gang van zaken

  Wat u nog meer moet weten.

  Raadpleeg eerst ons subsidiebeleid

  Organisaties die activiteiten organiseren die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen/effecten van het subsidiebeleid van gemeente Stichtse Vecht, kunnen een subsidie hiervoor aanvragen. Wilt u die doelstellingen/effecten bekijken lees voor het invullen van het aanvraagformulier dan het juiste subsidiebeleid:

  Cultuurfonds Stichtse Vecht

  Gemeente Stichtse Vecht en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben per 1 januari 2015 het Cultuurfonds Stichtse Vecht opgericht. Het doel van het Cultuurfonds is cultuur en cultuuruitingen in Stichtse Vecht te stimuleren en te versterken. Het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat het fonds beheren voor een pilotperiode van 3 jaar.

  Het Prins Bernhard Cultuurfonds neemt het Cultuurfonds Stichtse Vecht in beheer. De gemeente laat de financiering van culturele initiatieven vanaf nu aan de markt over mede door te investeren in het Cultuurfonds Stichtse Vecht. De gemeente behoudt haar subsidierelatie met een aantal culturele basisvoorzieningen zoals de bibliotheek, muziekschool en cultuureducatie in het basisonderwijs. Aanvragen voor financiële ondersteuning voor cultuur(uitingen) en activiteiten kunnen 4 x per jaar indienen bij het Cultuurfonds Stichtse Vecht. Kijk voor meer informatie over de richtlijnen en wijze van aanvragen op www.cultuurfonds.nl/stichtsevecht

  Subsidiedocumenten

  Heeft u na het lezen van deze stukken of bij het invullen van het aanvraagformulier nog vragen, neem contact op met de gemeente via Contact & openingstijden

 • Voorwaarden

  Indieningstermijn

  Het college van B&W heeft op 21 juni 2016 besloten de indieningstermijn voor subsidieaanvragen te verschuiven naar 1 oktober. Alle huidige subsidieontvangers zijn over dit besluit schriftelijk geïnformeerd. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de activiteiten die u organiseert bijdragen aan het bereiken van de beleidsdoelen van Stichtse Vecht. Het is dus belangrijk dat u het subsidiebeleid doorleest voordat u subsidie aanvraagt.

  Tip: wij raden u aan om bij het plannen van uw activiteiten te kijken naar de doelstellingen die de gemeente wil bereiken en waarvoor subsidiebudget beschikbaar is. De activiteiten moeten voldoen aan de criteria die in ons subsidiebeleid vermeld staan in hoofdstuk 8 Subsidievoorwaarden.

  Subsidie schriftelijk aanvragen via formulier

  Voor het aanvragen van subsidie moet u het online subsidieformulier invullen, printen en opsturen. U krijgt een ontvangstbevestiging als het subsidieformulier is ontvangen. Geeft u het formulier af bij de balie van het gemeentekantoor vraag dan altijd om een ontvangstbevestiging.
  NB als eigenaar van een monument kunt u vanaf 2016 ook aanvragen doen met uw DigiD. In dat geval kunt u uw aanvraag ook digitaal indienen.

  Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen

  Als Stichtse Vecht niet een volledige aanvraag van uw organisatie heeft ontvangen, of als de aanvraag niet juist is ondertekend, vertraagt dat de behandeling van uw subsidieaanvraag. U krijgt dan het verzoek om de gegevens aan te vullen. Deze aanvullende gegevens moet u binnen de gestelde termijn aanleveren. Doet u dit niet, dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

  Beslistermijn

  • binnen 8 weken: op subsidieaanvragen voor activiteiten voor het volgende kalenderjaar besluit Stichtse Vecht binnen 8 weken nadat de gemeentebegroting voor dat kalenderjaar is vastgesteld
  • op subsidieaanvragen voor eenmalige activiteiten in het huidige kalenderjaar beslist Stichtse Vecht binnen 8 weken nadat de aanvraag volledig is ingediend

  Het kan zijn dat Stichtse Vecht nog contact met u opneemt met inhoudelijke vragen over uw activiteiten.

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1