Rioolverstopping

Rioolverstopping

 • Samenvatting

  Heeft u problemen met uw riolering? In de regel is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud en de kosten, tenzij de verstopping is veroorzaakt omdat er vanuit uw perceel zaken in het riool zijn geloosd of geworpen, waardoor de verstopping is veroorzaakt. Ligt de oorzaak op uw perceel dan moet u de kosten voor het opheffen van de verstopping zelf betalen. Deze kunt u niet op de gemeente verhalen.

  Neem contact op met de gemeente voor advies over hoe u het beste kunt handelen als u problemen met de riolering heeft. Ook buiten de openingstijden is de gemeente telefonisch bereikbaar voor rioolstoringen. Zie Contact & openingstijden. Doet u dat niet dan loopt u het risico zelf uw kosten te moeten betalen.

 • Gang van zaken

  Neem contact op met de gemeente voor advies over hoe u het beste kunt handelen als u problemen met de riolering heeft. Ook buiten de openingstijden is de gemeente telefonisch bereikbaar voor rioolstoringen. Zie Contact & openingstijden. Doet u dat niet dan loopt u het risico zelf uw kosten te moeten betalen.

  Problemen met het riool

  Hebt u klachten over de afvoer van regenwater in uw straat? Meld dit dan bij de gemeente. Gaan uw klachten over een put die de gemeente niet beheert, neem dan contact op met de eigenaar of verhuurder van het woningblok.

  Opheffen rioolverstopping

  Bij een verstopping van de riolering die op uw huis is aangesloten, is het belangrijk om vast te stellen waar de verstopping zich bevindt: op eigen grond of op gemeentegrond. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kan opgevraagd worden bij de gemeente. Blijkt dat de verstopping zich op gemeentegrond bevindt (achter de erfscheidingsput), dan moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan op eigen kosten de verstopping opheffen. Als de verstopping zich op eigen grond bevindt (voor de erfscheidingsput) zijn de kosten voor het opheffen van de verstopping voor de eigenaar van de woning of het bedrijf.

  Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet u zich houden aan de gemeentelijke voorwaarden. Deze vindt u onder het tabblad Voorwaarden.

 • Voorwaarden

  Wie er verantwoordelijk is voor het opheffen van een rioolverstopping hangt af van de plek van oorsprong van de verstopping:

  • Bevindt de oorsprong van de verstopping zich op gemeentegrond? De gemeente betaalt in het algemeen de kosten voor het opheffen van de verstopping, maar niet de kosten die u heeft gemaakt door zelf een rioleringsbedrijf in te schakelen. Deze kosten betaalt de gemeente niet, ook niet als u er eerder van uitging dat de verstopping zich op uw grond bevindt en dit achteraf blijkt niet het geval te zijn.
  • Bevindt de oorsprong van de verstopping zich op uw eigen grond? U betaalt zelf de kosten voor het opheffen van de verstopping.

  Beheer van het rioolstelsel door de gemeente

  Het onderhoud van de gemeentelijke riolering is geregeld in een onderhoudsplan (gemeentelijk rioleringsplan). De gemeente kan in een speciale rioleringsverordening ook bepalen hoe vaak de reinigingsdienst de putten in een straat leegzuigt. Heeft de gemeente geen rioleringsverordening, dan gelden de regels uit het Burgerlijk Wetboek.

  Bij verstopping maakt de reinigingsdienst de put leeg. Dit vermindert de overlast en voorkomt schade aan het wegdek.

  Beheer door derden

  De gemeente beheert niet alle openbare paden en wegen. Vooral achterpaden in woonwijken zijn vaak van de eigenaar van het woningblok. Zijn er putten aangebracht in deze achterpaden, dan is de eigenaar van het woningblok verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan.

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1

uw mening telt