Klacht indienen

Klacht indienen

 • Samenvatting

  • geef uw klacht over handelen of gedrag van medewerker, gemeentebestuur, zorgverlener of dienstverlening van de gemeente door
  • uw klacht over zorgverlener (jeugdhulp of zorg) bespreekt u eerst met hem of haar
  • als een gesprek geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen
  • Zie Gang van zaken en Voorwaarden voor meer informatie, ook over rioolproblemen en aansprakelijk stellen

  Voordat u een officiële klacht indient

  Nu klacht indienen

 • Gang van zaken

  Wat voor klachten, adviezen en tips kunt u indienen

  • klachten over medewerker van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat hij zijn afspraak niet is nagekomen. Of omdat u onvriendelijk behandeld bent
  • klachten over de dienstverlening van de gemeente. U moet bijvoorbeeld erg lang op iets wachten. Of het is onduidelijk waar u met uw vragen terecht kunt
  • ook met tips en adviezen voor de gemeente kunt u bij ons terecht
  • klachten over een zorgverlener die werkt in opdracht van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u zich niet serieus genomen voelt

  Wat te doen bij rioolproblemen

  Heeft u problemen met het riool en wilt u hierover contact met de gemeente hebben? Vul niet Klacht indienen in maar zie Rioolverstopping wat u moet doen.

  Wanneer aansprakelijk stellen

  Voor schade opgelopen door gebreken aan openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van gemeente zie Aansprakelijk stellen van de gemeente.

 • Voorwaarden

  Zo gaan we om met klachten

  1. Ga in gesprek: praat eerst met de medewerker van de gemeente over uw klacht. In de meeste gevallen is het probleem door zo’n gesprek opgelost.
  2. Niet tevreden, dien een formele klacht in: komt u er met de medewerker van de gemeente niet uit? Of bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de medewerker? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie op uw klacht, uiterlijk binnen 6 weken.
  3. Komt u er echt niet uit neem contact op met de Nationale ombudsman: bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Ook niet nadat u de klachtenprocedure van de gemeente heeft gevolgd? Neem dan contact op met de Nationale ombudsman. Dit is een onafhankelijke instantie die uw klacht beoordeelt. U schakelt de ombudsman pas in als u een klacht heeft over de overheid en u vindt dat u geen of onvoldoende gehoor krijgt. De ombudsman luistert naar u als klager en naar de gemeente. Daarna komt er een schriftelijk advies over de verdere afhandeling van de klacht.

  Klacht over een zorgverlener

  Jeugdhulp of zorg wordt geleverd door zorgverleners waarmee de gemeente overeenkomsten heeft afgesloten. Heeft u een klacht over bijvoorbeeld de hulp in de huishouding of over een zorgverlener die bij u thuis komt? Praat dan eerst met deze zorgverlener. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar de zorgverlener werkt.

  Komt u samen niet tot een oplossing of voelt u zich niet serieus genomen? Neem dan contact op met de gemeente. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente namelijk verantwoordelijk voor de zorginkoop en kan voor u bemiddelen in de behandeling van uw klacht.

  Nationale ombudsman

  Komt u er met de gemeente niet uit, neem dan contact op met de Nationale Ombudsman.

  Contactgegevens Nationale Ombudsman

  Postadres: Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag
  Telefoon: (0800) 33 55 555 (op werkdagen tussen 09:00 - 17:00 uur)
  E-mail: info@gemeentelijkeombudsman.nl (dit is het e-mailadres van de Nationale Ombudsman)
  Website: www.nationaleombudsman.nl

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1