Iets gevonden of verloren

Iets gevonden of verloren

 • Samenvatting

  • doe aangifte bij de gemeente: niet bij de politie
  • 3 manieren om verloren/gevonden voorwerp aan te melden:
   via verlorenofgevonden.nl, of
   gevonden voorwerp inleveren bij gemeentekantoor, of
   bellen met de gemeente
  • in alle gevallen ontvangt u schriftelijke bevestiging van uw melding

  www.verlorenofgevonden.nl

 • Gang van zaken

  Verloren identiteitsbewijs

  Bent u uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart, vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort verloren dan moet u aangifte bij de gemeente doen. U kunt hiervoor een afspraak maken. Kies bij Afspraak maken de optie Aangifte vermissing paspoort/ID-kaart en/of rijbewijs of de optie  Aangifte vermissing paspoort/ID-kaart en/of rijbewijs inclusief nieuwe aanvraag.

  Gevonden identiteitsbewijs

  Vindt u een:

  • rijbewijs
  • identiteitskaart
  • paspoort
  • ov-jaarkaart
  • vreemdelingendocument

  Dan moet u deze direct afgeven bij de gemeente. Zie Contact & openingstijden voor het adres.

  Verloren ov-jaarkaart

  Bent u uw ov-jaarkaart verloren, dan moet u aangifte van vermissing doen bij de politie. Hiervoor kunt u dus niet terecht bij de gemeente. De politie maakt een proces-verbaal op van uw aangifte.

  Gevonden en verloren sleutels

  Voor gevonden en verloren sleutels moet u persoonlijk langskomen, deze worden niet geregistreerd. Sleutels worden vaak verloren en ook weer gevonden. Heel vervelend is dat sleutels vaak moeilijk te omschrijven zijn: ze lijken allemaal op elkaar. Daarom registreert de gemeente gevonden en verloren sleutels niet. Wij vragen u om even persoonlijk langs te komen op het gemeentekantoor. Als de sleutel gevonden is kunt u deze meenemen.

  Fiets gevonden

  Heeft u een fiets gevonden? Er zijn 3 mogelijkheden:

  • u bewaart de fiets thuis. Ook hiervoor geldt, dat u na 1 jaar eigenaar kunt worden als de rechtmatige eigenaar zich niet heeft gemeld
  • u brengt de fiets naar kringloopwinkel de Sirkel, Diependaalsedijk 120A in Maarssen. De fiets wordt dan 1 jaar bewaard. Als de eigenaar zich niet meldt wordt de fiets opgeknapt en verkocht
  • u kunt een melding maken bij de gemeente met het verzoek de fiets op te laten halen. De fiets moet dan wel in de openbare ruimte staan. Vervolgens komen medewerkers van Handhaving en Toezicht de fiets stickeren. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht de rechtmatige eigenaar de tijd te geven om de fiets op te laten halen. Staat de fiets er na 2 weken nog, dan wordt deze verwijderd en naar kringloopwinkel de Sirkel gebracht
 • Extra 1