Iets gevonden of verloren

Iets gevonden of verloren

 • Samenvatting

  • doe aangifte bij de gemeente: niet bij de politie
  • 3 manieren om verloren/gevonden voorwerp aan te melden:
   via verlorenofgevonden.nl, of
   gevonden voorwerp inleveren bij gemeentekantoor, of
   bellen met de gemeente
  • in alle gevallen ontvangt u schriftelijke bevestiging van uw melding

  www.verlorenofgevonden.nl

 • Gang van zaken

  Verloren identiteitsbewijs

  Bent u uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart, vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort verloren dan moet u aangifte bij de gemeente doen. U kunt hiervoor een afspraak maken. Kies bij Afspraak maken de optie Aangifte vermissing paspoort/ID-kaart en/of rijbewijs of de optie  Aangifte vermissing paspoort/ID-kaart en/of rijbewijs inclusief nieuwe aanvraag.

  Gevonden identiteitsbewijs

  Vindt u een:

  • rijbewijs
  • identiteitskaart
  • paspoort
  • ov-jaarkaart
  • vreemdelingendocument

  Dan moet u deze direct afgeven bij de gemeente. Zie Contact & openingstijden voor het adres.

  Verloren ov-jaarkaart

  Bent u uw ov-jaarkaart verloren, dan moet u aangifte van vermissing doen bij de politie. Hiervoor kunt u dus niet terecht bij de gemeente. De politie maakt een proces-verbaal op van uw aangifte.

  Gevonden en verloren sleutels

  Voor gevonden en verloren sleutels moet u persoonlijk langskomen, deze worden niet geregistreerd. Sleutels worden vaak verloren en ook weer gevonden. Heel vervelend is dat sleutels vaak moeilijk te omschrijven zijn: ze lijken allemaal op elkaar. Daarom registreert de gemeente gevonden en verloren sleutels niet. Wij vragen u om even persoonlijk langs te komen op het gemeentekantoor. Als de sleutel gevonden is kunt u deze meenemen.

  Fiets gevonden

  Neem contact op met de gemeente.

 • Extra 1