Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

 • Samenvatting

  • u kunt bijzondere bijstand aanvragen door een formulier in te vullen
  • voorwaarden: minimuminkomen en noodzakelijke kosten die voortkomen uit individuele bijzondere omstandigheden
  • bij medische kosten houdt gemeente rekening met de vergoeding vanuit het gemiddelde aanvullende zorgverzekeringspakket van Menzis

  Nu bijzondere bijstand aanvragen

 • Gang van zaken

  Bijzondere bijstand voor medische kosten

  De gemeente houdt bij het vergoeden van medische kosten rekening met de vergoeding vanuit het gemiddelde aanvullende zorgverzekeringspakket, de collectieve ziektekostenverzekeraar van gemeente Stichtse Vecht. Dit is:

  • het GarantVerzorg2 (van Menzis);
  • het TandVerzorgd 2 pakket (van Menzis).

  Als u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent en u krijgt een lagere vergoeding, dan wordt bij de berekening van de hoogte van de bijzondere bijstand rekening gehouden met de vergoeding die u via de collectieve verzekering zou hebben gekregen.

  Kijk bij collectieve zorgverzekering voor minima voor meer informatie en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

  Vergoeding Wmo

  Inwoners die geen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering voor minima (Menzis) kunnen een vergoeding krijgen voor hun medische kosten. De voorwaarden zijn:

  • u maakt geen gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering van Menzis
  • u heeft over het jaar 2015 aangifte inkomstenbelasting gedaan en specifieke zorgkosten kunnen aftrekken
  • of u had recht op een tegemoetkoming specifieke zorgkosten van de Belastingdienst

  De vergoeding over het jaar 2017 bedraagt € 175,- per huishouden.

 • Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als:

  • uw kosten individueel, bijzonder en noodzakelijk zijn
  • uw kosten niet door een andere instantie worden vergoed
  • uw netto-inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm die van toepassing is
  • uw vermogen niet hoger is dan de vermogensvrijlating

  Zie www.rijksoverheid.nl hoe hoog de bijstandsnorm is.

  Inkomen

  Uw inkomen is hoger dan 110% van de bijstandsnorm? Dan moet u (een deel van) de kosten zelf betalen. Bij algemene noodzakelijke kosten van bestaan (bijvoorbeeld: woonkosten, inrichtingskosten, uitvaartkosten en verhuiskosten) wordt een maximum van 100% van de bijstandsnorm aangehouden.

  Vermogen

  Uw vermogen bestaat uit saldi van alle bank- en/of spaarrekeningen (ook die van uw partner en minderjarige kinderen) en bezittingen (zoals een auto, aandelen of levensverzekering) minus uw (aantoonbare) schulden.

  Uw vermogen mag niet meer zijn dan:

  • voor een alleenstaande € 5.895,-
  • voor een alleenstaande ouder of een echtpaar € 11.790,-
  • vermogensvrijlating gebonden in woning: € 49.700,-

  Termijn van aanvraag bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand moet u aanvragen voordat u deze kosten maakt. Lukt dat niet, dan mag u tot 3 maanden nadat de kosten zijn gemaakt, hiervoor nog een aanvraag indienen. Heeft u een aantal kleinere kosten gemaakt, gebruik hiervoor één aanvraagformulier.

  Wat u moet weten:

  • dat bij de beoordeling van de hoogte van de vergoeding voor medische kosten rekening wordt gehouden met de vergoeding die Menzis biedt vanuit het gemiddelde aanvullende collectieve zorgverzekeringspakket
  • dat de eigen bijdrage in de kosten van de peuterspeelzaal wordt vergoed op voorwaarde dat uw kind een Doelgroepkind is. Het consultatiebureau stelt vast of uw kind een Doelgroepkind is

  Hebt u vragen of specifieke kosten en vraagt u zich af of u hiervoor bijzondere bijstand kunt aanvragen? Neem contact op met de gemeente via Contact & openingstijden.

 • Meenemen

  Als u nog niet bekend bent bij de gemeente moet u bij aanvraag het volgende meenemen:

  • geldige legitimatie (geen rijbewijs)
  • bewijs van de kosten waarvoor een vergoeding wordt aangevraagd
  • bankafschriften van bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en uw minderjarige kinderen van de afgelopen 3 maanden (let op: op een printafdruk moeten naam, adres, rekeningnummer, saldo, bij- en afschrijvingen duidelijk te lezen zijn)
  • bewijzen van inkomsten over de afgelopen 3 maanden
  • bewijzen van waardevolle bezittingen
  • bewijzen van schulden

  Bent u al bekend bij de gemeente dan is een bewijs van de gemaakte kosten voldoende.

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1