Bezwaar maken

Bezwaar maken

 • Samenvatting

  • maak bezwaar als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente
  • bezwaar maken WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen: kijk bij 'Links'
  • binnen 6 weken bezwaar maken
  • online, per post of afgeven bij het gemeentekantoor. Niet per e-mail of mondeling
  • geen kosten, ook niet als u uw bezwaar weer intrekt
  • bel voordat u bezwaar maakt. Bellen kan soms een oplossing bieden zonder dat u de bezwaarprocedure hoeft te doorlopen
  • let op: lees ook Gang van zaken

  Nu bezwaar maken

 • Gang van zaken

  Binnen 6 weken bezwaar maken

  De gemeente moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben ontvangen. De bezwaartermijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit (vaak is dit de datum van verzending van het besluit door de gemeente. Als het besluit is gepubliceerd, staat deze datum in de publicatie). Als u uw bezwaarschrift te laat indient, wordt het in principe niet behandeld.

  Bellen voordat u een bezwaar maakt

  In een besluit staat vaak het telefoonnummer van het team dat over het besluit gaat. U kunt eerst bellen voor meer informatie of om eventuele problemen te bespreken. Bellen kan soms een oplossing bieden zonder dat u de bezwaarprocedure hoeft te doorlopen.

  Als u belt, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat de gevolgen van het besluit blijven gelden tijdens het contact, maar ook dat u nog steeds binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit uw bezwaarschrift in moet indienen. Het is goed om daarmee rekening te houden als u niet zeker weet of er een oplossing wordt gevonden. U kunt uw bezwaarschrift altijd weer intrekken.

  Besluit geldt ook tijdens bezwaarprocedure

  Ook als u een bezwaarschrift indient, heeft dat geen schorsende werking. Het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt blijft dus gelden tijdens een bezwaarprocedure.

  Besluit tijdelijk uitstellen

  Dien daarvoor een verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Onder het besluit staat hoe u dit kunt doen. Als u een verzoek bij de voorzieningenrechter indient moet u kosten betalen. Dat heet griffierecht. Vindt de rechter dat u gelijk heeft, dan krijgt u deze kosten terug. U kunt alleen een verzoek bij de voorzieningenrechter indienen als u ook een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend (of dat gelijktijdig met het verzoek aan de voorzieningenrechter doet).

  Wat vermeldt u in uw bezwaarschrift en wat stuurt u mee

  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer en/of e-mailadres (zodat er snel contact met u kan worden opgenomen)
  • datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • omschrijving van het besluit waartegen u bezwaarschrift maakt
  • reden(en) van uw bezwaarschrift 
  • uw handtekening

  Tip: stuur een kopie van het besluit of publicatie waartegen u bezwaar maakt mee.

  Als iemand anders namens u een bezwaarschrift indient, dan moet u die persoon machtigen. In een door u ondertekende brief schrijft u dat die persoon (noem de volledige naam) namens u in de bezwaarprocedure tegen het besluit (besluit omschrijven) mag optreden. De machtiging stuurt u met het bezwaarschrift mee.

  Bezwaarschrift ingediend en dan?

  U krijgt altijd een ontvangstbevestiging.De gemeente neemt binnen 6 weken na het einde van de bezwaartermijn een besluit over uw bezwaarschrift. Als de Adviescommissie bezwaarschriften over uw bezwaarschrift adviseert, geldt een langere termijn, namelijk 12 weken na het einde van de bezwaartermijn.

  Als het nodig is, mag de gemeente deze termijn 1 x met 6 weken verlengen. In principe kan daarna alleen nog met goedvinden van alle partijen verder worden verlengd. In sommige gevallen wordt u gebeld door een medewerker van de gemeente. Samen met u wordt het geschil bekeken en onderzocht of er een oplossing is zonder de officiĆ«le bezwaarprocedure. Dit gebeurt alleen als u dat goed vindt.

  Beslist de gemeente te laat over uw bezwaarschrift, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dat betekent dat de gemeente snel moet beslissen en anders geld aan u moet betalen. Zie In gebreke stellen gemeente.

  Niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift

  U kunt binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. U moet hier kosten voor betalen. Voor het instellen van beroep betaalt u griffierecht. Vindt de rechter dat u gelijk heeft, dan krijgt u deze kosten terug. Onder het besluit op uw bezwaarschrift leest u op welke manier u in beroep kunt gaan.

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1