Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Samenvatting

  • verzoek om geheel of gedeeltelijke kwijtschelding
  • u heeft inkomen op bijstandsniveau of geen inkomen
  • voor particulieren die geen vermogen hebben
  • alleen voor afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing
  • belastingzaken worden uitgevoerd door belastingen SWW
  • zie Gang van zaken voor formulier verzoek om kwijtschelding
 • Gang van zaken

  Kwijtschelding

  Heeft u geen of weinig inkomen, dan heeft u mogelijk recht op volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van de gemeentelijke belastingheffing. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. U kunt een formulier voor kwijtschelding invullen en naar BSWW verzenden. Vragen? Neem contact met ons op.

 • Landelijke wetgeving

 • Extra 1