Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding