Aansprakelijk stellen van de gemeente

Aansprakelijk stellen van de gemeente

 • Samenvatting

  • schriftelijk aansprakelijk stellen
  • bij schade opgelopen door gebreken aan openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente
  • gemeente is aansprakelijk als u kunt bewijzen dat gemeente niet goed gehandeld heeft

  Contact & openingstijden

 • Gang van zaken

  Om de gemeente aansprakelijk te stellen dient u een claim in bij de gemeente. Dit doet u als volgt:

  • u stuurt een brief naar de gemeente (dus geen online meldingsformulier en geen klachtenformulier). In deze brief staat tenminste
   - uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens
   - uw beschrijving van wat er gebeurd is
   - de precieze locatie (zo mogelijk straat én huisnummer noemen)
   - welke schade u hebt opgelopen en hoe hoog uw schade is voeg bewijs toe van uw schade
   - waarom u de gemeente aansprakelijk stelt voor uw schade
   - eventuele getuigenverklaring(en)
  • de gemeente beoordeelt uw claim
  • vindt de gemeente dat er sprake is van schade door gemeentelijk optreden of nalaten, dan worden in beginsel uw kosten vergoed
  • sommige gevallen worden door de verzekeraar beoordeeld

  U kunt als dat nodig is, advies vragen aan uw (verzekerings)adviseur.

 • Voorwaarden

  De gemeente is aansprakelijk voor schade door gemeentelijk nalaten, maar ook voor schade die ontstaat uit gemeentelijk (onzorgvuldig) handelen. U kunt hierbij denken aan ongelukken en/of beschadigingen die zijn veroorzaakt door gebreken op of aan de openbare weg.

 • Landelijke wetgeving

 • Extra 1

uw mening telt