Aansprakelijk stellen van de gemeente

Aansprakelijk stellen van de gemeente

 • Samenvatting

  • schriftelijk aansprakelijk stellen
  • bij schade opgelopen door gebreken aan openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente
  • gemeente is aansprakelijk als u kunt bewijzen dat gemeente niet goed gehandeld heeft

  Nu naar contact & openingstijden

 • Gang van zaken

  De gemeente is aansprakelijk voor schade door gemeentelijk nalaten, maar ook voor schade die ontstaat uit gemeentelijk (onzorgvuldig) handelen. Denk aan ongelukken en/of beschadigingen die zijn veroorzaakt door gebreken op of aan de openbare weg.

  Om de gemeente aansprakelijk te stellen dient u een claim in bij de gemeente. Dit doet u als volgt:

  • u stuurt een brief naar de gemeente (dus geen online meldingsformulier en geen klachtenformulier). In deze brief staat tenminste uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens. En ook een beschrijving van wat er gebeurd is, de precieze locatie (zo mogelijk straat én huisnummer noemen), welke schade u hebt opgelopen en hoe hoog uw schade is. Voeg bewijs toe van uw schade. Geef ook aan waarom u de gemeente aansprakelijk stelt voor uw schade en eventuele getuigenverklaring(en).
  • de gemeente beoordeelt uw claim
  • vindt de gemeente dat er sprake is van schade door gemeentelijk optreden of nalaten, dan worden in beginsel uw kosten vergoed
  • sommige gevallen worden door de verzekeraar beoordeeld

  Als het nodig is, vraag advies aan uw (verzekerings)adviseur.

 • Landelijke wetgeving

 • Extra 1