Wethouder Veneklaas in gesprek met mantelzorgers

Home > Inwoners > Nieuws > Wethouder Veneklaas in gesprek met mantelzorgers

Wethouder Veneklaas in gesprek met mantelzorgers

11 juli 2018 - "Wat vindt u van het gemeentelijk mantelzorgcompliment? En wat hebt u nodig om de mantelzorg vol te houden?" Dat waren de vragen die wethouder Hetty Veneklaas vorige week donderdag in Boom & Bosch besprak met een veertigtal mantelzorgers uit onze gemeente.

'Dat doe je toch gewoon?'

Mantelzorgers – vaak familieleden – zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Soms zelfs 24 uur per dag. Anders dan vrijwilligers of beroepsmatige zorgverleners kiezen ze vaak niet bewust voor deze zorgtaken: ze doen het omdat zij een emotionele band hebben met degene voor wie ze zorgen. ‘Dat doe je toch gewoon voor elkaar’, werd tijdens de bijeenkomst regelmatig opgemerkt.

Ondersteuning bij mantelzorg

Hetty Veneklaas:”Dat neemt niet weg dat mantelzorg ook zwaar kan zijn. Het is belangrijk om de eigen behoeften en wensen niet uit het oog te verliezen. De zorg voor een ander kan veel voldoening geven, maar mantelzorg kan ook een groot beslag op iemand leggen en veel van het uithoudingsvermogen vergen. Tijdige en goede ondersteuning van mantelzorgers vinden wij daarom heel belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan hulp van een vrijwilliger die de zorg tijdelijk kan overnemen. Of ontmoetingsgroepen voor mensen met dementie en hun partner. Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Stichtse Vecht kan hier meer over vertellen”.

In gesprek met mantelzorgers

Het was alweer voor het vierde jaar op rij dat de gemeente op deze manier in gesprek gaat met mantelzorgers over de vraag wat ze aan ondersteuning nodig hebben om het vol te houden. De aanwezige mantelzorgers vonden het een geslaagde bijeenkomst en waren content met hoe ze betrokken worden bij beleid en dienstverlening.

RSS