Week van de Veiligheid

Home > Inwoners > Nieuws > Week van de Veiligheid

Week van de Veiligheid

10 oktober 2018 - Het is deze week de Week van de Veiligheid. Om extra aandacht te besteden aan veiligheid, wordt op donderdag 11 oktober de Veiligheidskrant samen met de VAR huis-aan-huis bezorgd. In de Veiligheidskrant leest u over veiligheidsthema’s die spelen in onze gemeente, zoals Ondermijning, Cybercrime en Babbeltrucs.

De gemeente zoekt bij het werken aan veiligheid continu samenwerking met verschillende partners als de politie, brandweer, woningcorporaties, jeugdwerk, zorgpartners en ondernemers. Op het moment dat u deze Veiligheidskrant ontvangt, zijn wij druk bezig de laatste hand te leggen aan het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. De gemeenteraad stelt dit plan vast, waarin staat aan welke onderdelen van veiligheid we de komende jaren extra aandacht besteden en hoe we ons geld inzetten.

Wees onze ogen en oren

Bij het realiseren van dit beleid kunnen wij niet zonder uw ogen en oren. U ziet of hoort wat er gebeurt in uw buurt. Ziet u een verdachte of onveilige situatie? Meld dit dan altijd bij de politie, zodat actie kan worden ondernomen. Wilt u een actieve rol spelen bij het bevorderen van veiligheid in uw buurt? Meld u dan aan als lid van een signaleringsteam of WhatsAppgroep via Buurtpreventie Stichtse Vecht. Samen werken we aan een veilig Stichtse Vecht!

 

RSS