We gaan afval omgekeerd inzamelen

Home > Inwoners > Nieuws > We gaan afval omgekeerd inzamelen

We gaan afval omgekeerd inzamelen

31 augustus 2017 - Elk huishouden heeft afval. Door het afval beter te scheiden kunnen veel grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Zo hoeft er minder restafval verbrand te worden. Dat bespaart kosten, energie en er komen minder afvalstoffen in de lucht terecht. Om dit te kunnen doen keren we de manier waarop we tot nu toe afval inzamelden om: het ‘Omgekeerd Inzamelen’. Alle afval dat gerecycled kan worden, wordt aan huis opgehaald. Het restafval brengt u zelf weg naar een afvalcontainer in de buurt. Om het u makkelijk te maken, wordt de restafvalcontainer vervangen door een afvalbak voor plastic, blik en drankkartons (PMD).

Inloopbijeenkomsten

We organiseren per gebied speciale inloopbijeenkomsten om deze nieuwe manier van afval inzamelen uit te leggen en om met u praten over de locaties van de ondergrondse restafvalcontainers. Er liggen tekeningen klaar waarop u de locaties kunt zien. Suggesties of reacties zijn van harte welkom. Hiervoor zijn tijdens de inloopbijeenkomsten formulieren beschikbaar. Daarnaast is er natuurlijk ook volop ruimte om vragen te stellen.

De eerste bijeenkomsten

We beginnen met het omgekeerd inzamelen in Nigtevecht, Vreeland en Loenersloot. Voor de inwoners van deze kernen zijn de volgende bijeenkomsten georganiseerd.

  • 6 september: Dorpshuis Nigtevecht, Jonkheer Huydecoperstraat 1 in Nigtevecht (voor inwoners van Nigtevecht)
  • 20 september: Dorpshuis in Vreeland, Fetha 16 in Vreeland (voor inwoners van Vreeland en Loenersloot)

U kunt vanaf 16:00 uur tot 20:00 uur binnenlopen.

Reageren op concept-locaties per e-mail

Reageren op de concept-locaties voor de ondergrondse containers kan tot een week na de bijeenkomst via omgekeerdinzamelen@stichtsevecht.nl. Suggestie kunnen ook tijdens de inloopbijeenkomsten worden doorgeven. Op deze bijeenkomsten zijn hier formulieren voor beschikbaar. Vermeld bij uw suggestie de naam van uw wijk/buurt en omschrijf duidelijk de betreffende locatie. Vermeld ook uw naam en e-mailadres.

Waar moet een locatie aan voldoen?

Door de gemeente zijn criteria opgesteld waaraan de locaties voor ondergrondse restafvalcontainers moeten voldoen. Zo is onder andere gekeken naar bereikbaarheid voor inwoners en het beperken van overlast voor de omgeving. Ook is gekeken naar het beschermen van milieu/groen, de bereikbaarheid voor de inzamelvoertuigen en de (verkeers)veiligheid. Verder moet de ondergrond geschikt zijn, is gekeken naar parkeerplaatsen en de mogelijkheid om containers bij elkaar te plaatsen.

Vragen

Een nieuwe manier van afvalinzameling roept vragen op. We hebben zo veel mogelijk vragen vooraf proberen te beantwoorden. De informatie vindt u rond 6 september op de website. Staat uw vraag er niet bij, of heeft u vragen over de locaties van de verzamelcontainers en/of inloopbijeenkomsten? Kom dan naar een inloopbijeenkomst die in uw buurt wordt gehouden als de restafvalcontainers in uw buurt worden geplaatst of kijk op onze website of stel uw vraag via omgekeerdinzamelen@stichtsevecht.nl.

Wij reageren niet op opmerkingen over het systeem omgekeerd inzamelen, maar uitsluitend op suggesties die betrekking hebben op de locaties voor ondergrondse containers. De keuze voor het systeem is namelijk al gemaakt door de gemeenteraad. Naar aanleiding van de reacties wordt beoordeeld of alternatieve locaties nodig en beschikbaar zijn. Vervolgens worden de definitieve locaties bepaald. Over de definitieve locaties wordt u opnieuw geïnformeerd.

Planning

De ondergrondse containers voor het restafval worden fasegewijs geplaatst.

De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

  • Eind 2017: Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot
  • In 2018:     Nieuwersluis, Loenen aan de Vecht, Maarssen-Dorp, Oud-Zuilen, Tienhoven
  • In 2019:     Breukelen, Kockengen, Portengen, Nieuwer Ter Aa
  • In 2020:     Maarssenbroek
  • In 2021:     Buitengebied

RSS
uw mening telt