Wanneer wordt het gras gemaaid?

Home > Inwoners > Nieuws > Wanneer wordt het gras gemaaid?

Wanneer wordt het gras gemaaid?

15 maart 2018 - Het groenonderhoud, de communicatie en de aansturing van het onderhoudscontract in Stichtse Vecht was een veelbesproken onderwerp in 2017. Verbetering was hard nodig en daarom is er een verbeterplan opgesteld. Onder andere het informeren over het onderhoud kon beter. Daarin is nu een stap gemaakt. Op de wijkpagina's van deze website vindt u vanaf heden een groenkalender. In deze kalender is per maand aangegeven aan welke veelvoorkomende groenwerkzaamheden er wordt gewerkt.

Nu kijken in de groenkalender

De medewerkers die het groen verzorgen werken verspreid over de 12 kernen in de gemeente. Zij verzorgen het groen op die plekken waar het op dat moment het hardst nodig is. Ze houden goed in de gaten hoe het gaat met alles wat groeit. Ook houden ze straten, stoepen en bankjes schoon, legen ze prullenbakken en ruimen zwerfvuil op. Ziet u dingen die niet op orde zijn? Dan horen we het graag, zodat we het kunnen oplossen.

We komen naar u toe

Binnenkort komen we in alle 12 kernen bij u langs. We zetten een tent op in uw wijk, bij de supermarkt, het zwembad of de markt en zien er naar uit om u te ontmoeten. We gaan graag met u in gesprek over het groenonderhoud in uw omgeving. Zo werken we samen met u aan een groene, veilige en leefbare buurt.

RSS