Vervolg project Geluidswal in andere wijken

Home > Inwoners > Nieuws > Vervolg project Geluidswal in andere wijken

Vervolg project Geluidswal in andere wijken

28 november 2018 - Op veel plekken langs de geluidswal in Maarssenbroek gebruiken bewoners een stukje gemeentegrond, direct grenzend aan hun tuin. Hierdoor zijn niet alle (transport)leidingen van diverse nutsbedrijven bereikbaar. De gemeente Stichtse Vecht wil de kabels en leidingen langs de geluidswal Maarssenbroek weer veilig en toegankelijk maken. Ook wil ze voor het grondgebruik bij de geluidswal Maarssenbroek goede afspraken maken. 

Verloop project

In het najaar van 2017 is de Gemeente Stichtse Vecht gestart met het project Geluidswal in de wijken Boomstede en Bloemstede. Vervolgens is het project voortgezet in de wijken Reigerskamp, Duivenkamp en Fazantenkamp. Het project Geluidswal is in deze wijken goed verlopen. In veel situaties bleek de gemeentegrond verjaard te zijn. Met de betrokken bewoners is het grondgebruik in goed overleg geregeld en zijn afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van de kabels en leidingen. Momenteel worden de laatste afspraken gemaakt met de betrokken bewoners.


Inloopmomenten Spechtenkamp, Zebraspoor en Zwanenkamp

De laatste wijken die in het project Geluidswal aan bod komen, zijn de wijken Spechtenkamp, Zebraspoor en Zwanenkamp. De betrokken bewoners ontvangen voor 1 december 2018 een brief met informatie over hun persoonlijke situatie. Voor de bewoners van Spechtenkamp, Zebraspoor en Zwanenkamp worden twee inloopmomenten georganiseerd. Tijdens deze inloopmomenten kunnen de betrokken bewoners vragen over hun persoonlijke situatie stellen aan het projectteam. De inloopmomenten zijn als volgt:

  • Inloopmoment 1: woensdag 12 december van 14:00 tot 17:00 uur in de Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611 te Maarssen;
  • Inloopmoment 2: woensdag 19 december van 16:00 tot 19:00 uur in Kerkcentrum De Ark, Duivenkamp 844 te Maarssen.

Heeft u nog vragen

Dan kunt u contact opnemen met het projectteam van het project Geluidswal. U kunt het projectteam telefonisch bereiken via (0346) 25 43 47 of per mail via geluidswal@stichtsevecht.nl.

RSS