Verbeterde zorg, gezonder leven, lagere kosten

Home > Inwoners > Nieuws > Verbeterde zorg, gezonder leven, lagere kosten

Verbeterde zorg, gezonder leven, lagere kosten

7 februari 2019 - De gemeente en de huisartsen gaan hun samenwerking versterken. Met de samenwerking willen zij komen tot betere zorg en een gezonder leven voor inwoners. En dat tegen lagere kosten. Ze tekenden woensdag 6 februari een convenant waar dit in staat.
 

Zo wordt bijvoorbeeld de praktijkondersteuning jeugd GGZ voor huisartsen uitgebreid. Een praktijkondersteuner jeugd GGZ kan vaak al met een paar gesprekken een probleem helpen oplossen. Zo kunnen we voorkomen dat een kind of jongere moet worden doorverwezen naar zware specialistische hulp. Als het nodig is weet de praktijkondersteuner snel een passende zorgaanbieder te vinden. Iemand kan zo sneller en dichter bij huis worden geholpen.

Ook gaan de huisartsen meer doorverwijzen naar bijvoorbeeld welzijnsorganisaties en sportclubs om een gezonde leefstijl te stimuleren. En er wordt bijvoorbeeld extra ingezet op de samenwerking rondom de zorg voor ouderen. Speciale aandachtspunten daarbij zijn: dementie, valpreventie en respijtzorg (waarbij een mantelzorger even ‘vrijaf’ krijgt doordat iemand anders de mantelzorg tijdelijk overneemt).
 

RSS